winkelmandje 
menu

Waarom? 

Associaties in de economie, een voorbeeld

Voedselketens die tot stand komen door samenwerking met en afstemming tussen boer, verwerker, handel, winkelier en consument leveren economisch, sociaal-maatschappelijk en cultureel gezien het hoogste "rendement" op. Aan de hand van voedselketens is de noodzaak van associeren in de economie het best te illustreren.

Wanneer iedere schakel in de keten als hoogste streven uitsluitend het eigen verdienmodel en zoveel mogelijk winst nastreeft - en zo is dat tot nu toe voornamelijk ingericht- dan blijkt het eindresultaat als geheel alleen maar verliezers op te leveren. De nadelen zijn uiteindelijk veel groter en de schade niet te overzien. Denk aan diversiteit, het milieu, dierenwelzijn, voedselkwaliteit, onze gezondheid, onze welvaart en algemeen welzijn.

Steeds meer mensen realiseren zich dit. Maar het komt er wel op aan dat er "best pratices" en vitale voorbeelden zijn, waardoor mensen ervaren dat associatieve economie ook werkelijk functioneert. Dat kan door voedselketens in te richten die zichzelf volgens het principe van overleg, samenwerken en gemeenschappelijk gedefinieerde waarden organiseren. Dat vraagt om mensen die leiderschap tonen en die zich inzetten vanuit deze inzichten en nieuwe vaardigheden.

Vidar Foundation zet zich in voor zulke vaardigheden en inzichten, zodat deze praktisch kunnen worden toegepast door ondernemers en consumenten in de voedselketen.