winkelmandje 
menu

Onze impuls 

Eind 2013 is de Vidar Foundation opgericht.

De stichting heeft ten doel:

 • Het bevorderen van onderzoek vanuit geesteswetenschappelijke gezichtspunten om tot inzicht, kennis, verdieping en toepassing in economische processen en bedrijvigheid te komen;
 • het (laten) verzorgen van opleiding, training en scholing, met het oogmerk te bevorderen dat personen hun persoonlijke leiderschap- en ondernemerscapaciteiten zodanig inzetten teneinde deze geesteswetenschappelijke gezichtspunten beroepsmatig toe te passen;
 • het beschikbaar stellen en beheren van werkkapitaal, het financieren van bedrijven waarin genoemde personen werkzaam zijn;
 • het geven van advies teneinde de totstandkoming van bedrijven, die als uitgangspunt eigendom en financiering door middel van gemeenschapskapitaal en crowdfunding hanteren, te bevorderen;
 • het aanbieden, organiseren en bevorderen van publicaties colleges, colloquia, studiedagen, master classes en practica over deze geesteswetenschappelijke gezichtspunten met name betrekking hebbend op economie;
 • het (laten) coachen en adviseren van personen in hun beroepsmatige loopbaan en in persoonlijke groei;
 • het aanbieden van stage-, werk- en ervaringsplekken;
 • het beheer van kapitaal, activa en onroerend goed ten behoeve van- en voor aanwending in bedrijfs- en productiemiddelen;
 • het verstrekken van leningen, het direct, dan wel indirect beschikbaar stellen van werkkapitaal, eigen vermogen en productiemiddelen aan ondernemers en ondernemingen, ter bevordering van neutralisatie van ondernemingsvermogen;
 • het geven van advies en aanbevelingen bij overgang van bedrijfs- en productiemiddelen bij bedrijfsopvolging, managementwisselingen, overnames, fusies, alles in het licht van bovenstaande doelstelling;
 • het nemen van participaties en deelnemingen;
 • het beheer van aandelen.